Employment and Procurement

18 July, 2017

The UNHCR Albania is issuing the CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – EXTENDED DEADLINE
UNHCR/Albania/2017/002

The solicitation documents can be downloadeded as follow:

1. ...

15 July, 2017

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Shqipëri shpall thirrjen për partneritet me Bashkitë e interesuara në Shqipëri, në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore (ReLOaD)financuar nga Bashkimi Europian. Kjo thirrje ka si synim, krijimin e partneritetit me...

7 July, 2017

Request for Proposal

Reference No: RFP-ALB-2017-07-01

Click the link to downalod (1.35MB) “...

23 March, 2017

UN Women is issuing RFP-ALB-2017-03-02 “Empowerment of First Time Voters as Gender Equality Advocates for 2017 National Elections”.

7 March, 2017

UNWOMEN is issuing the RFP-ALB-2017-03-01 “Build Capacities of Extension Workers to Support Rural Women Small Holders and Farmers”

Please note the new deadline to be until 28th March, 2017.

2 March, 2017

INTERNAL / EXTERNAL VACANCY NOTICE ALB/TIR/17/GS/01
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Tirana, Albania is looking for qualified and highly motivated candidates interested to apply for the following position:

  • Title...
15 February, 2017

Ftesë për projekt propozime nga organizata të shoqërisë civile Rome dhe Egjiptiane që veprojnë në Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër.

UNDP në Shqipëri u bën thirrje organizatave të interesuara Rome dhe Egjiptiane që veprojnë në Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër të...