UN Albania message on gender-based domestic violence in context of Covid-19

Friday, 10 April, 2020

[Albanian version further below]

As the fight against the COVID-19 continues, self-isolation and lockdown increase the risk of domestic gender based violence. In times when the home becomes the ultimate safe haven for the population, this is not the case for victims of domestic abuse: they are confined under the same roof with their perpetrators, they struggle to receive help from their families or social networks, and they fear that reporting violence could put them in greater danger. They become even more vulnerable.

Since the outbreak of the epidemic we have continued to receive information about cases of domestic violence in Albania. Maintaining undisrupted access to protection and social support is essential now. Referral mechanisms must remain functional and provide the full range of services prescribed in the law. Protection orders should be issued any time there is danger, and fully implemented, including by having the perpetrator leave the home instead of the victim.

If you - or anyone you know – feel in danger, call the national hotline 116 - 117, or the police 129.

#FightCovidProtectWomen

 

[shqip]

 

UN Albania message on gender based domestic violence in context of Covid-19

Ndërsa lufta kundër COVID-19 vazhdon, vetëizolimi në shtëpi dhe bllokimi i lëvizjeve rrit rrezikun e dhunës me bazë gjinore në familje.

Në momentet kur shtëpia bëhet strehë e fundit e sigurt për çdo njeri, viktimat e abuzimit në familje përballen me një realitet dramatik: ato kufizohen nën të njëjtën çati me dhunuesit. Ndihma e mundshme nga të afërmit apo rrjetet shoqërore është e vështirë për shkak të frikës që raportimi i dhunës do t'i vendoste në rrezik akoma dhe më të madh, e kështu situata e tyre bëhet akoma dhe më delikate.

Që nga shpërthimi i epidemisë ne vijojmë të marrim informacione për raste të dhunës në familje në Shqipëri. Mbajtja në dispozicion të pandërprerë e mekanizmave të mbrojtjes dhe mbështetjes sociale në këto momente është thelbësore. Mekanizmat e referimit duhet të jenë funksionale dhe të ofrojnë gamën e plotë të shërbimeve të përcaktuara në ligj. Urdhrat për mbrojtje duhet të lëshohen në çdo kohë që ekziston rreziku dhe të zbatohen plotësisht, përfshirë edhe detyrimin e autorit që të largohet nga shtëpia, në vend të viktimës.

Nëse ju - ose kushdo që e njihni - ndiheni në rrezik, telefononi në linjën telefonike kombëtare 116 - 117, ose policinë 129.

#LuftojmëCovid19  #LuftojmëDhunënNëFamilje

#FightCovidProtectWomen